Teagmháil agus Táillí Contact and Fees

 

Campa na Cásca – Easter Camp

Is féidir íoc as an gcúrsa anseo – You can pay for the camp here

€80.00

 

Fón: 083 065 1000

Ríomphost: cloicheleithe@gmail.com

Suíomh: http://www.cloicheleithe.com