Teagmháil agus Táillí Contact and Fees

 

Grinds at €20 per class

Íoc éarlais anseo – pay deposit here

€20.00

 

Fón: 083 065 1000

Ríomphost: cloicheleithe@gmail.com

Suíomh: http://www.cloicheleithe.com