Teagmháil agus Táillí Contact and Fees

 

Campa an tSamhraidh – Summer Camp

Íoc éarlais anseo - pay deposit here

€80.00

 

Fón: 083 065 1000

Ríomphost: cloicheleithe@gmail.com

Suíomh: http://www.cloicheleithe.com